Data Try Out SSC Bandung 2017/2018
[ Cari Data TO | Kunci TO ]


Kelas :    Try Out :    Program :

Urut berdasarkan : Jumlah Data = 12003 , Halaman dari 241  
Data Nilai Siswa Data Pilihan Siswa -->>
No Nomor Nama KK BING BIND MAT MIPA BIO KIM FIS TPA Nilai Hasil Jurusan PTN
1 82337350   SAHARA     68.33 63.33 56.67 35 36.67 71.67 13.33 88.33 61 GAGAL    
2 81214343   ALIF SYAHRUL A M     51.67 28.33 76.67 48.33 30 48.33 15 97.22 59 GAGAL    
3 83236485   YAHYA RAMADHAN A     70 45 76.67 55 3.33 38.33 1.67 100 59 GAGAL    
4 80619219   DEVIANA PUTRI S     65 53.33 65 38.33 28.33 25 11.67 97.22 57.83 GAGAL    
5 7063611   SARAH LATIFA RAHARJA    56.67 36.67 61.67 33.33 5 66.67 25 97.22 57.67 GAGAL    
6 1183415083  MUHAMMAD HASAN   1001  83.33 41.67 58.33 83.33 13.33 36.67 1.67 86.11 57.67 LULUS1 STEI ITB
7 81327356   LATHIF SYAIFULLAH     43.33 20 43.33 31.67 50 91.67 8.33 90.56 56 GAGAL    
8 71483   FEBBY GUNAWAN     76.67 25 46.67 30 33.33 51.67 11.67 92.78 55.33 LULUS1 KEDOKTERAN UNS
9 80117364   M ANDRE LUTHFI     36.67 25 56.67 50 3.33 71.67 36.67 90 55 GAGAL    
10 80912834   ADRIAN TIMOTHEUS S     78.33 28.33 66.67 41.67 20 13.33 18.33 92.78 54.5 LULUS1 STEI ITB
11 81441190   PC CHEF     76.67 40 50 41.67 10 25 6.67 95.56 53.67 LULUS1 KEDOKTERAN UNS
12 82332941   NABILA ALSYA DWI N     50 25 66.67 20 35 65 8.33 88.89 53.67 GAGAL    
13 81429402   VENANSYA MAULINA P     50 46.67 25 16.67 33.33 58.33 11.67 97.78 53.5 GAGAL    
14 81328066   REYHAN XHAVIER MAKAB    75 30 65 13.33 33.33 40 6.67 90.56 53.5 LULUS1 FTI - KAMPUS GANESA ITB
15 81421790   DITY S FERGIAWAN     43.33 40 65 26.67 26.67 28.33 16.67 95.56 53.33 LULUS1 FITB ITB
16 81218533   DANIEL SUGIHANTORO     50 38.33 61.67 28.33 15 28.33 33.33 92.22 53.17 LULUS1 FTSL - KAMPUS GANESA ITB
17 81233596   KUKUH IKSAN M     58.33 41.67 58.33 8.33 16.67 30 25 97.22 53 LULUS1 FTMD ITB
18 1183415459  ADINKA N   3022  70 15 58.33 20 26.67 35 15 95.56 52.67 GAGAL    
19 7081961   MAHARDIKA KRISNA I     61.67 50 63.33 11.67 1.67 36.67 21.67 91.67 52.17 GAGAL    
20 81317006   MUH IRFAN RAHMAN     76.67 33.33 55 36.67 -1.67 20 43.33 86.11 52.17 LULUS1 STEI ITB
21 82326117   SHAFIRA HUSNA     78.33 38.33 45 33.33 36.67 1.67 1.67 95 52 GAGAL    
22 80640276   JOANNE CYNTHIA H     76.67 36.67 43.33 35 25 16.67 13.33 89.44 51.5 GAGAL    
23 83236489   ZIYAD F K     76.67 26.67 38.33 33.33 6.67 31.67 1.67 100 51.5 LULUS1 FTMD ITB
24 82237634   M DZAKY PRIHATMOKO     66.67 45 56.67 16.67 16.67 41.67 33.33 78.89 51.33 GAGAL    
25 83236587   KENDRIK EMKEL G     76.67 31.67 53.33 18.33 13.33 26.67 6.67 95.56 51.33 LULUS1 STEI ITB
26 701568   PAJERO ALFISYAHRIL     48.33 43.33 71.67 11.67 16.67 48.33 5 88.89 51.17 GAGAL    
27 82926529   M RAFI ADYATMA     83.33 13.33 85 31.67 0 13.33 30 85 51.17 LULUS1 STEI ITB
28 81440141   FAIQ AHMAD RAMADHAN     76.67 38.33 23.33 16.67 23.33 51.67 6.67 90 50.67 LULUS1 FTMD ITB
29 81416368   OKUGATA FAHMI NURUL     33.33 20 71.67 50 0 36.67 25 90 50.67 GAGAL    
30 81518826   M ERLANGGA P S     58.33 28.33 70 31.67 10 13.33 3.33 97.22 50.67 GAGAL    
31 82319271   MUHAMMAD KAMAL SHAFI    41.67 21.67 55 43.33 23.33 6.67 28.33 95 50.5 LULUS1 STEI ITB
32 82921130   MUHAMMAD HADI     66.67 48.33 40 10 11.67 25 26.67 92.22 50.5 GAGAL    
33 81516257   JODI ADAM F     76.67 43.33 28.33 6.67 31.67 20 5 97.78 50.5 GAGAL    
34 81518141   JIHAN NABILA     51.67 46.67 50 8.33 20 35 8.33 95 50.5 GAGAL    
35 82927314   JANI POWER     58.33 28.33 18.33 15 13.33 71.67 15 94.44 50.33 GAGAL    
36 81333648   AVINI MAWARNI S     75 6.67 66.67 18.33 30 25 -1.67 94.44 50.33 LULUS1 PENDIDIKAN DOKTER UGM
37 81320078   ANNISA AYU PRAMESTI     41.67 25 35 35 31.67 25 33.33 92.22 50.33 GAGAL    
38 81230202   AFLAREZA SY FI L     70 20 51.67 36.67 16.67 63.33 5 80 50.33 GAGAL    
39 81333480   RAFI NAUFAL A     66.67 50 55 15 21.67 30 3.33 86.11 50 LULUS1 TEKNIK SIPIL UGM
40 706409   ZULCHOIR RASYID     75 38.33 36.67 11.67 11.67 36.67 -3.33 97.22 49.83 GAGAL    
41 8059049   YOLANDA S K     68.33 25 46.67 3.33 15 71.67 5 87.78 49.83 GAGAL    
42 1183415199  DZAKY MY   3343  28.33 33.33 36.67 30 5 61.67 18.33 94.44 49.67 GAGAL    
43 8233736   M ILYAS S A     35 56.67 51.67 36.67 0 41.67 13.33 86.67 49.5 GAGAL    
44 83236494   RAIHAN FAUZAN     48.33 40 60 30 5 11.67 13.33 95.56 49.5 LULUS1 FTMD ITB
45 80641277   ANGE NATANIA H     63.33 31.67 60 15 13.33 20 5 95.56 49.5 GAGAL    
46 8099939   HAFIZ MUHAMMAD FADLI    68.33 40 40 15 15 38.33 10 88.89 49.33 GAGAL    
47 713515   YOGA KUMORO     50 25 43.33 13.33 30 65 26.67 80 49.33 LULUS1 KEDOKTERAN UNS
48 82111253   GHIFFARI AHMADIJAYA     70 33.33 63.33 33.33 5 0 3.33 95 49.33 LULUS1 STEI ITB
49 8259801   NAFIS INAYATUL ADZKI    68.33 51.67 23.33 23.33 36.67 26.67 3.33 86.67 49.33 LULUS1 PENDIDIKAN DOKTER UGM
50 81540456   DHAFFA ALIF T     60 38.33 56.67 16.67 10 13.33 13.33 95 49.33 GAGAL    
Data Pilihan Siswa -->>
Jumlah Data = 12003 , Halaman dari 241  
Copyright © 2017-2018 IT SSC Bandung